ProfiTreat FPL
Profesionalni čistač za kamin

U kaminima i krušnim pećima ložimo drva i druga kruta goriva (ugljene, pelete, brikete...). Pri sagorijevanju nastaje dim, koji dolazi u kontakt sa svim dijelovima peći. Dim pored hlapljivih komponenti sadrži i nehlapljive. To su čađi, koje se hvataju za površinu s kojima dolaze u kontakt, te se upijaju u njih. Kad se peć ohladi, čestice čađi još bolje prianjaju na podlogu. Postaje idealna baza, na kojoj se osim plamena, lakše nakupljaju nove obloge čađi. Masti i naslage čađi oko kamina, krušnih peći, kaminskih otvora i staklima kaminskih peći s klasičnim sredstvom za čišćenje je vrlo teško odstraniti. Prejako trljanje tih površina može dovesti do trajnog oštećenja. ProfiTreat FPL je izvrsno sredstvo za čišćenje koje učinkovito čisti kamin ili peć, a da ga pri tom ne oštećuje. U svim slojevima prljavštine, u pećima, su prisutne masnoće. Masnoće vežu čađu, te tako otežavaju čišćenje.

Čistač ProfiTreat FPL djeluje u dva stupnja. Alkalne komponente sredstva najprije hidroliziraju masnoće. Tako osiguravaju pristup do zaprljanja komponentama za čišćenje , koje razgrađuju masnoće, čađi i druge nečistoće na površinama. Sa samo jednom primjenom ProfiTreat FPL-a vaš kamin će sjajit za 15 min. Čistač ProfiTreat FPL se upotrebljava na površinama od kamena, opeke, lijevanog željeza i stakla, bilo kamina ili krušnih peći. Ne preporučujemo korištenje na obojenim i lakiranim površinama, drvenim, plastičnim i površinama obojenih metala (bakar, aluminij, cink...) kamina i peći.